Mentor by Sigma

Vårt mentorprogram ger möjlighet till utveckling för såväl juniora som seniora medarbetare. Det hela föddes ur ett behov som identifierats i de karriärsamtal som alla våra konsulter genomför regelbundet, en önskan om ett personligare bollplank för såväl det privata som det professionella. Resultatet är ett mentorsprogram som ger tudelad möjlighet till personlig utveckling, både mentor och adept får ett utbyte som berikar.

Som adept är detta en utmärkt möjlighet till kunskapsutveckling och handledning. En mer senior kollega kan se en utmaning ur ett annat perspektiv och tillsammans hittar ni nya vägar framåt. Kanske du behöver hjälp i ett avgörande karriärsval? Eller har du en stött på en utmaning som känns för överväldigane? Det är du och dina behov som sätter agendan.

Som mentor får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga och växa som ledare. Det är också en unik möjlighet att knyta interna kontakter och få inblick i andra organisationer. I mötet med mer juniora medarbetare får du nya infallsvinklar och utmanar dina egna föreställningar om konsultrollen. Låt dina erfarenheter hjälpa en kollega att ta bättre beslut både privat och i arbetet.

Mentorsprogrammet startar upp varje år med ett antal mentorer och adepter.

Läs merkeyboard_arrow_down Läs mindrekeyboard_arrow_up
close

Hej!

Vi är Sigma Industry West. Idag kommer våra ingenjörer leverera lösningar som gör morgondagen bättre för alla.

Är du en av dom?

Jag heter Linnea Alte och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Anders Svenninghed och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Sofia Nyquist och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Björn Zandelin och är din kontaktperson när det gäller Produktionsteknik.

Jag heter Kim Stockman och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Elin Tibatt och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Moa Nilsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Hans Kihlström och är din kontaktperson när det gäller PLM & Industriell IT.

Jag heter Linnéa Jonsson och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Magnus Liljeqvist och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Jens Wickström och är din kontaktperson när det gäller

Jag heter Nicklas Nilsson och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Henrik Draxl och är din kontaktperson när det gäller Design & UX.

Jag heter Simon Karlsson och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Jag heter Martin Fundin och är din kontaktperson när det gäller Produktutveckling.

Hitta kontakt