Volvo Car Group

Volvo Car Group är en av världens ledande leverantörer av personbilar i premiumsegmentet med kvalitet, miljö och säkerhet som värdegrund. Den första Volvon rullade av bandet i Göteborg redan 1927. Sedan dess har de utvecklat flera banbrytande uppfinningar längs vägen och bygger idag sedan-, kombi- och sportkombimodeller samt SUVar.

Volvo Car Group ägs av Geely Holding i Kina.

Sigma Industry är delaktiga i en rad spännande produktutvecklingsprojekt hos Volvo Cars inom konstruktion, design, ergonomi, beräkning, provning och projektledning.  Våra konsulter är verksamma inom interiöra områden som cockpit och seats samt exteriört med belysning, plåt- och plastkonstruktion. Vi arbetar även med motor- och drivlineutveckling samt inom chassieområdet.

Inom ergonomiområdet har vi egenskapsansvariga som säkerställer att bilen uppfyller de ergonomiska krav som satts, exempelvis att växelspak och pedaler är positionerad så att föraren får en bekväm körställning. Det kan också handla om speglar som är positionerade för bästa möjliga uppsikt kring bilen.

Ett exempel på ett roligt och lite udda uppdrag är när vi fick i uppdrag att genomföra en konkurrentutvärdering i Kina. Två av våra konsulter fick ansvaret att genomföra en subjektiv bedömning samt 3D-scanning på plats i Shanghai. Förutom scanning samlade de information om konkurrents erbjudande och specifikation och fakta. Detta kunde sedan användas som grund för kravsättning till ett kommande nybilsprojekt.

Gå vidare till Volvo Car Groups hemsida.