Minesto

Det svenska miljöteknikföretaget Minesto jobbar för en framtid där marina kraftverk oberoende av väder ska bli verklighet. Företaget utvecklar undervattensdrakar som med hjälp av tidvattnet cirkulerar i åttor.

Drakarna som kallas Deep Green är förankrade på havsbotten och kan installeras på alla platser på jorden där det finns tidvatten. En prototyp i kvartsskala testas just nu i vattnen utanför Nordirlands kust och parallellt med detta arbetar Minesto med utvecklandet av den första fullskalemodellen av Deep Green.

Sigma Industry hjälper bland annat Minesto med hållfasthetsberäkningar. Eftersom deras produkt är unik i sitt slag finns knappt några referenser utan mycket utvecklingsarbete baseras på erfarenhet och kompetens. Vi utvärderar även konstruktionslösningar, stöttar vid materialval och tänka nytt kring sin produkt. 

”Det roligaste är att man får tänka själv och komma på nya ideér men det är också det som är den största svårigheten och utmaningen”, säger Caroline som är en av våra konsulter hos Minesto.

 

Gå vidare till Minestos hemsida