China Euro Vehicle Technology AB

CEVT är ett teknik- och utvecklingscenter för framtida mellanklassbilar både för Volvo Personvagnar och Geely Auto. Företaget grundades 2013 och ligger på Lindholmen i Göteborg, i hjärtat av Sveriges fordonskluster. CEVT är verksamma inom samtliga områden för fordonsutveckling – från arkitektur, till drivlina och drivlinekomponenter, till fordonens exteriöra design.

Våra konsulter jobbar inom flera olika områden på CEVT. Förutom ett flertal konstruktionsuppdrag har vi projektledare på plats samt PLM-konsulter (Product Lifecycle Management) som arbetar med processer, metodutveckling samt support inom Teamcenter och Catia V5.

Vi är även med och verifierar bilens olika funktioner så som att bagageluckan inte glappar, att kurvljusen följer vägen och att panoramataket öppnas korrekt. Mycket av arbetet planeras och leds från Lindholmen men utförs på andra sidan jorden i Kina, tack vare detta blir skillnader som kultur, arbetssätt, tidszoner och språk extra spännande dimensioner i arbetet.

Det är naturligtvis spännande av få vara med och bygga ett nytt bilföretag i Sverige! När skedde det senast?

Gå vidare till China Euro Vehicle Technology ABs hemsida.