Caterpillar Propulsion

Ute i Göteborgs norra skärgård ligger ett av världens ledande företag inom utveckling och tillverkning av propelleranläggningar till handels- och arbetsfartyg över hela världen. Caterpillar Propulsion har stor kompetens inom hydrodynamik och är en ledande aktör inom den marina industrin med sina mycket tillförlitliga och kvalitativa produkter.

Caterpillar propulsion har tagit hjälp av Sigma Industry med mekanikkonstruktion av Azimuth Thrusters. Utöver det har Sigma Industry även stöttat bolaget i det integrationsarbete man genomfört efter förvärvet av det tidigare lokala bolaget under 2013.

Gå vidare till Caterpillar Propulsions hemsida.